menu

O NAMA

Preduzeće UB PETROL d.o.o. osnovano je 1995. godine. Od osnivanja, preduzeće se bavilo transportom nafte i derivata nafte. Od 2014. godine, delatnost preduzeća je proširena otvaranjem stanica za snabdevanje motorinih vozila gorivom u Ubu i Novoj Varoši, po modelu franšize sa MOL Grupom, multinacionalnom integrisanom kompanijom iz Mađarske. Od 2016. godine, preduzeće UB PETROL d.o.o. dalje proširuje osnovnu delatnost trgovinom i skladištenjem derivata nafte. Transport nafte i derivata nafte, UB PETROL D.O.O. obavlja sopstvenim vozilima. Preduzeće poseduje 10 cisterni različitih nosivosti kako bi uspešno odgovorilo na potrebe naručioca i kupaca:

  • Cisterne nosivosti ~ 25t
  • Cisterne nosivosti 10-15t
  • Cisterne nosivosti 6-10t

Sa stanovišta Zakona o bezbednosti i zaštite na radu, kao i Zakona o transportu opasnih materija, sva vozila poseduju medjunarodne ADR sertifikate. U realizaciji poslova transporta nafte i naftnih derivata, UB PETROL zapošljava kvalifikovane profesionalne vozače, sa validnim ADR sertifikatima i položenim stučnim ispitima iz oblasti transporta opasnih materija. Unapređujući profesionalan i odgovoran odnos prema svojim klijentima, izvršena je sertifikacija i implementacija međunarodnih standarda ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom i ISO 14001 Sistem zaštite životne sredine. Imajući u vidu izmene i dopune kojima podleže standard OHSAS 18001:2008, u narednom periodu, planirana je implementacija unapređenog standarda ISO 45001 - Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu. Preduzeće UB PETROL D.O.O. orijentisano je na domaćeg kupca i domaće tržište i tom pogledu visoko konkurentno na tržištu, kako cenom tako i kvalitetom, što je odlučujući faktor kod odlučivanja kupaca. Svoju prednost i snagu preduzeće vidi u dobrom kvalitetu roba i usluga, kratkim rokovima isporuke dobara u realno postavljenim planskim zadacima, baziranim na iskustvu. Preduzeće je opredeljeno da u potpunosti isprati zahteve tržišta i svojih klijenata u svim aspektima. Visoko postavljenim standardom u pogledu kvaliteta, roka isporuke i pre svega poštovanja zahteva kupaca robe ili usluge, preduzeće UB PETROL D.O.O. steklo je poverenje velikog broja klijenata i poslovnih partnera. Nastavljajući višegodišnju tradiciju negovanja dobrih poslovnih odnosa sa kompanijama NIS a.d. Novi Sad, MOL SERBIA, INA, Rafinerija u Bugarskoj, poslovno the saradnja sa rafinerijama u Rusama, Plovdivu i Burgasu, Bugarska, kao i sa ostalim poslovnim partnerima, preduzeće UB PETROL obezbeđuje stabilno i sigurno snabdevanje na zadovoljstvo svojih klijenata. Preduzeće UB PETROL D.O.O. organizovano je u svemu prema zahtevima Zakona o zaštiti životne sredine, Propisima o transportu opasnog tereta i Zakona o bezbednosti i zaštite na radu. Angažovanjem licencirane Agencije za bezbednost i zaštitu na radu, kao i licenciranog Savetnika za transport opasnog tereta, preduzete su sve mere zaštite i pravilnog obavljanja delatnosti u okviru kojih preduzeće posluje. Organizovanjem stručnih obuka zaposlenih, preduzeće UB PETROL D.O.O. postiglo je maksimalnu bezbednost u odvijanju svakodnevnih poslovnih aktivnosti.

Cenovnik

Na dan: 21.11.2017

DERIVATJedinica mereOdloženoAvansno
Evro dizeldin/lit119,15118,15
EVO Euro dizel PLUSdin/lit125,25124,25
Euro Premium BMB-95din/lit107,87106,87
EVO Euro Premium BMB-95 PLUSdin/lit117,62116,62
Evro BMB 98din/lit114,95113,95
Autogas TNGdin/kg107,32106,32
Gasno ulje ekstra lako evro ELdin/lit119,10118,10
Ulje za loženje srednje Sdin/kg51,1050,10
Ulje za loženje NSG-Sdin/kg52,2251,22
Evro bitumen za puteve 50/70din/kg44,0143,01
Evro bitumen za puteve 70/100din/kg44,0143,01
Evro bitumen za puteve 160/220din/kg38,3537,35
Polimer bitumen 45/80-65din/kg55,4454,44

* Sve cene su bez PDV-a i bez količinskog rabata