O nama

Ub Petrol

Naš rezime

Preduzeće UB PETROL d.o.o. osnovano je 1995. godine. Od tada, preduzeće se bavilo transportom nafte i derivata nafte. Od 2014. godine, delatnost preduzeća je proširena otvaranjem stanica za snabdevanje motorinih vozila gorivom u Ubu i Novoj Varoši, po modelu franšize sa MOL Grupom, multinacionalnom integrisanom kompanijom iz Mađarske. Od 2016. godine, preduzeće UB PETROL d.o.o. dalje proširuje osnovnu delatnost trgovinom i skladištenjem derivata nafte. Transport nafte i derivata nafte, UB PETROL D.O.O. obavlja sopstvenim vozilima. Preduzeće poseduje 10 cisterni različitih nosivosti kako bi uspešno odgovorilo na potrebe naručioca i kupaca:

Cisterne nosivosti ~ 25t
Cisterne nosivosti ~ 10-15t
Cisterne nosivosti ~ 6-10t

Sertifikatni Standardi

Sa stanovišta Zakona o bezbednosti i zaštite na radu, kao i Zakona o transportu opasnih materija, sva vozila poseduju medjunarodne ADR sertifikate. U realizaciji poslova transporta nafte i naftnih derivata, UB PETROL zapošljava kvalifikovane profesionalne vozače, sa validnim ADR sertifikatima i položenim stučnim ispitima iz oblasti transporta opasnih materija. Unapređujući profesionalan i odgovoran odnos prema svojim klijentima, izvršena je sertifikacija i implementacija međunarodnih standarda ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom i ISO 14001 Sistem zaštite životne sredine. Imajući u vidu izmene i dopune kojima podleže standard OHSAS 18001:2008, u narednom periodu, planirana je implementacija unapređenog standarda ISO 45001 – Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu. Preduzeće UB PETROL D.O.O. orijentisano je na domaćeg kupca i domaće tržište i tom pogledu visoko konkurentno na tržištu, kako cenom tako i kvalitetom, što je odlučujući faktor kod odlučivanja kupaca. Svoju prednost i snagu preduzeće vidi u dobrom kvalitetu roba i usluga, kratkim rokovima isporuke dobara u realno postavljenim planskim zadacima, baziranim na iskustvu. Preduzeće je opredeljeno da u potpunosti isprati zahteve tržišta i svojih klijenata u svim aspektima. Visoko postavljenim standardom u pogledu kvaliteta, roka isporuke i pre svega poštovanja zahteva kupaca robe ili usluge, preduzeće UB PETROL D.O.O. steklo je poverenje velikog broja klijenata i poslovnih partnera. Nastavljajući višegodišnju tradiciju negovanja dobrih poslovnih odnosa sa kompanijama NIS a.d. Novi Sad, MOL SERBIA, INA, Rafinerija u Bugarskoj, poslovno the saradnja sa rafinerijama u Rusama, Plovdivu i Burgasu, Bugarska, kao i sa ostalim poslovnim partnerima, preduzeće UB PETROL obezbeđuje stabilno i sigurno snabdevanje na zadovoljstvo svojih klijenata. Preduzeće UB PETROL D.O.O. organizovano je u svemu prema zahtevima Zakona o zaštiti životne sredine, Propisima o transportu opasnog tereta i Zakona o bezbednosti i zaštite na radu. Angažovanjem licencirane Agencije za bezbednost i zaštitu na radu, kao i licenciranog Savetnika za transport opasnog tereta, preduzete su sve mere zaštite i pravilnog obavljanja delatnosti u okviru kojih preduzeće posluje. Organizovanjem stručnih obuka zaposlenih, preduzeće UB PETROL D.O.O. postiglo je maksimalnu bezbednost u odvijanju svakodnevnih poslovnih aktivnosti.